Hjælpere til Broløbet Storebælt den 09. september 2017

Giv en dag til Broløbet og Nyborg Cykle Klub og få en god oplevelse på broen. Klubben får mindst 450,. kr. for hver hjælper vi stiller med.

Nyborg Idræts Samvirke arrangerer den 09. september 2017 et motionsløb over storebæltsbroerne i samarbejde med N.G.I.F. Gymnastik og Atletikafdelingen og Korsør Atletik og Motion. I år er der start i Nyborg og mål i Korsør.

For at afvikle nævnte arrangementer er der behov for mange hjælpere – især på selve løbsdagen, men også i dagene før og dagen efter løbet.

Dagene før er der behov for hjælpere til nummerudlevering i Nyborg til jysk/fynske deltagere og til opsætning af startområdet

Dagene efter er der behov for hjælpere nedtagning af målområdet, telte, rengøring af området m.v.

På selve løbsdagen er der behov for hjælpere til en række funktioner:

Nummerudlevering – foregår i Nyborg

Startområdet – foregår i Nyborg

Disse opgaver starter som hovedregel tidligt på dagen og kan forventes afsluttet sidst på eftermiddagen.

Vejvisere på broerne og Sprogø. Udgangspunktet er i Nyborg

Væskedepoter på broerne. Udgangspunktet er Nyborg

Forplejningsdepot på Sprogø. Udgangspunktet er Nyborg

Målområdet er i Korsør.

Nogle af opgaverne vil være så langvarige, at det kan være nødvendigt at dele posterne op i 2 vagter, men som hovedregel skal hjælperne kunne afsætte hele dagen.

Tilmeld dig her senest d. 25. maj.

08-09-2017
09.09.2017
10.09.2017