Generalforsamling Nyborg Cykle Klub 2018.

 

Der er nu gået et år sådan ca. siden jeg sidst lavede formandens beretning for det år der snart er gået. Jeg har kigget tilbage til sidste generalforsamling og vi skal også kigge lidt fremad mod næste sæson.

Sidste gang jeg så vores medlemsregister var vi 188 her i 2018. Det indeholder også nogle hjælpere m.m. så vi er nok ca. 175 aktive medlemmer. Det var vi også sidste år, så vi er ikke gået tilbage, vi formår at fastholde medlemstallet, i en tid hvor andre foreninger har problemer med faldende tal. De er fordelt på alle kategorier- mænd- damer – mountainbikere – racere – ungdom  m.m.

 Jeg synes det er et tegn på at vi gør noget rigtig godt i klubben.

 

Aktiviteter.

Der har været mange arrangementer i 2018 hvor klubben har modtaget stor anerkendelse og klaret opgaverne på bedste vis. Sportsligt har der været licensløb for alle klasser samt en afdeling af DENIM-cuppen (juniorcuppen u 19). Vores licensryttere var til stede, men vi var ikke øverst på podiet. Sidste år var det en ungdomsrytter der var fremme (Andreas). I år er det en der kører H 50 det er Lars Ågård. Han har deltaget i VM master. Han har kørt 18 licensløb og fået 188 point. Flere sejre i H50 og H40. Vundet DM i holdløb og sølv i linieløb. Alt det er han ikke kommet sovende til, 21000km træning på cykel og 500 km løb!!!! Til det er der kun at sige flot.

 Alle vores 15 licensryttere har i år stillet til start 97 gange og kørt 401 point hjem så der har været en god aktivitet.

 Vores store arrangement var da vi havde licensløb + afdeling 3. af DENIM cuppen. Det var en stor udfordring, der var tilmeldt næsten 500 ryttere. DCU skulle have premiere på et nyt computersystem til tilmelding og chipregistrering. Det var så ret uheldigt at det brød ned.  Jeg har hørt at man nu har fået det godt i gang og der er back op på det nu. Det at afholde den slags løb er der stadig stigende krav til.

Der skal være flere To-ere (trafikofficials), flere race marchalls m.m. alt sammen noget der er helt ok, da det har noget med sikkerhed at gøre.

Men det er alt sammen klubben, der skal stå for finansieringen, så der er tale om at der er flere udgifter forbundet med afholdelsen. Der er gang i drøftelser med DCU om dette, da der er et stigende antal af klubber der trækker sig, når der skal afholdes licensløb. Resultatet af licensløbet var et lille underskud på ca. 1800 kr.

Men i denne anledning skal der samtidig rettes en stor tak til sponsorer der støtter med både økonomi og lån af biler m.m. Uden for økonomien er der også en rigtig stor tak til den skare af frivillige hjælpere, der er grundlaget for at vi i NCK kan afholde den slags arrangementer. Faktisk er frivillig hjælp en betingelse for at drive en cykelklub. Så derfor rigtig stor tak for indsatsen.

 

Af andre arrangementer der har været i løbet af året er der Nytårstaffel, Kommunedag, Triklubbens triatlon, klubmesterskab for både MTB og racere. I den forbindelse skal vi takke Jørgen og Hanne som lægger areal til, og sørger for den efterhånden traditionelle meny, det er en fornøjelse at deltage i (super forplejning). Vi har også i år haft en stand på Ørbæk marked. Vi har afviklet 2 afdelinger af POWER cuppen (MTB). Den ene på volden og den anden i Teglværkskoven i sporet hvor vi har sammen med Nyborg kommune har fået sat fine skilte op og afmærket den. Disse afdelinger er ret populære og vi får ros for afviklingen og ruterne. I Magic cuppen er der mange Nyborg ryttere med og i år stod vi for afviklingen af en afdeling. Den forløb vældig godt både på det sportslige og organisatoriske plan.

 

I år har der ikke været noget broløb. Men vores samarbejde med NIS omkring støtte til indkøb af materiel til klubberne, har været rigtig godt og vi har fået flere gode ting.  Så der skal også lyde en stor tak til dem.

 

Vi står nu overfor en vintersæson hvor det der er mulighed for, er mountainbike og spinning, men der er også mulighed for banekørsel i Odense på Cykelbanen. Skulle det have nogens interesse kan i bare kontakte Anders Møller.

 

MTB

Der er stadig mange indmeldelser i MTB afdelingen. Vi har stadig 3 spor der kan køres i nemlig Æblesporet, Teglværksskoven og Stevnhøjskoven.  Disse spor kræver et godt samarbejde med bl.a. nogle godser og kommunen, og det forløber fint og der er plads til både os og jægere m.m.

Det er jo ingen hemmelighed at disse spor kræver også vedligeholdelse, rydning pasning m.m. Der skal i denne forbindelse også lyde en stor tak til jer der yder en kæmpe indsats med det arbejde der er med det. Dette er også en opfordring til at melde sig til de ”spordage” som bliver arrangeret, for det kræver kræfter at have de muligheder vi har.

Vi er som noget nyt med i DAI (dansk arbejder idræt) som bl.a. har lavet ”et vis mig din hjemmebane” som var et vældigt tilløbsstykke med mange deltagere. Så 2018 har været et aktivt år med mange deltagere i Power-cup m.m. Der var 14 tilmeldt hele serien på 10 løb + 5 der deltog i enkelte løb. Det gav fine placeringer Axel Vig Laugesen og Jens Peter Grode blev nr 4 og 7 i U15. Vivi Skyttegård blev nr 3 i dame motion. Kasper Mathiasen nr 2 i Herre motion. Ole Larsen nr. 2 i H 40. David Nielsen, Peer Leisner og Bjarne Andersen ble nr 5 – 6 – 8 i H 50. Godt kørt.

 

Tilskudspolitik.

Vi taler tit om hvilke tilskud og hvad der gives tilskud til i klubben.

I bestyrelsen har vi stadig den holdning at så mange penge som muligt kommer tilbage til aktiviteterne, uanset om det er MTB, racere eller motionister. Denne politik ønsker vi at fastholde dvs. tilskud til deltagelse i løb (brogebyr) m.m. , Magic cup, power cup, tilskud til træningslejre, osv. Vi har også mange ting som ikke koster noget bl.a. klubmesterskab, nytårstaffel og diverse 1 dags træningsture. Vi ønsker også at give støtte til klubtøjet.

Alle disse ting koster og som det ser ud lige nu, bliver det lidt sværere at få råd. Der er ikke flere broløb (i hvertfald ikke før vi bliver den trafikminister kvit) og vi forhandler stadig med nogle sponsorer som havde tegnet 1 årige kontrakter. Men den tager vi længere nede på dagsordenen, da vi fra bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse (det er mange år siden sidst).

Som sagt støtter vi cykeltøjet og i den forbindelse er det stadig en betingelse at man stiller op i det,  for at få tilskud fra klubben. Det skylder vi vores sponsorer, og vi har modtaget meget ros for vores nye design. Vi blev kontaktet af DCU, om at vi ikke måtte ændre uden deres godkendelse. Det har løst sig, og vi har fået det godkendt og de synes også at det var flot, selvom det jo ikke var det, det drejede sig om. Vi synes i bestyrelsen at vores penge er givet godt ud.

 

Rejser.

Vi har igen i år afviklet en masse ture med god deltagelse af rigtig mange medlemmer. Vi var 51 i Harzen. Helt vildt. Der var Grand Canaria tidligt på året. Mallorca i april og som sagt Harzen i maj og Claude Criquillon løbet i august. Alle så populære at de er på programmet i 2019 men der kan sagtens komme flere til.

Der er stor aktivitet  i afdelingen for Nyborg cykle klubs kvikrejser,

( Jens Peter mener at vi nok snart fusionerer med Gislev rejser).

Vi mener at dette vidner om, at det at komme ud at opleve og træne er en rigtig god ting, vi har dog stadig fokus på vores kerneydelse, som er daglig cykeltræning.

 

Udfordringer.

 

Vi startede sæsonen med planlægningen af hold træning og især trænere, det er en stor opgave være træner, planlægge, være der hver gang, motivere osv. Der skal investeres nogle kræfter i det og der blev fundet løsninger på det. Licensrytterne havde flere trænere på skift. Begrebet tovholdere er opstået og det lader til at fungere ret godt, kort sagt er det vigtigt at nogen tager hånd om opgaven. Jeg håber at vi kan mønstre det samme niveau næste sæson. Vi kan selv bidrage til det, ved at møde op. Glade og motiverede deltagere  er det mest motiverende og med til at skabe det engagement der skal til. Majid har løst opgaven med de unge og her har Jan Hansen været vikar når der var brug for det. Det var et stort ønske fra Majid så vi takker dem og håber det kan fortsætte næste år også.

 

Vi arbejder med at få et klublokale, og det er der jo i løbet af året skrevet en del om i pressen, før vi selv havde godkendt det. Pixi udgaven er at Nyborg kommune vil etablere en pavillion ude ved Skovparkhallen. Det er en politisk beslutning, at man vil tilbyde os det, vi skal så betale en leje og den lyder rimelig, og vi har også selv været med til at finde stedet. Så vi kan godt begynde at gøre os nogen tanker om, hvad og hvordan, det nye klubhus kan bruges. I den forbindelse skal vi takke Erlan, som har fungeret som klubhus for vores bestyrelsesmøder i det år som er gået.

Vi vil dog stadig have brug for at afholde større arrangementer her på gymnasiet, som vi via Arno har haft mulighed for, så det siger vi ham mange tak for.

Vi har haft store udfordringer med hjemmesiden tidligere, men efter at Jens Frislev har overtaget den, har den været opdateret og i orden og jeg synes, han har gjort et godt og engageret stykke arbejde, stor tak til ham for det.

 

2019.

 

Det ser ud til at næste år bliver aktivt igen. Ture til Grand Canaria, Mallorca, Harzen, Belgien (det er nemmere at sige end det der Claude Criquillon) . Vi har indgivet ønske om licensløb den 15. juni 2019. Vi har dog ikke fået tilbage meldingen fra DCU endnu. MEN vi SKAL for at være elite klub afholde et licensløb årligt. I denne forbindelse er det vigtigt, at vi kan finde alle de frivillige, der kan give en hånd med ved sådan et arrangement. Det er nødvendigt, da det handler om dybest set grundlaget for en cykleklub,  at man bidrager med sin hjælp ud over det at cykle.

 Vi skal afholde en afdeling af Power-cuppen. Magic-cuppen ved vi ikke noget om endnu. Jeg tror det bliver et godt år som jeg håber at alle vil bidrage til, og at vi i fællesskab kan og skal løse de opgaver, vi kommer til at stå overfor, så vi kan beholde det gode rygte vi har, at vi er en aktiv og stor og god cykleklub. Senest har jeg fra en konsulent i DGI fået ros for vores måde at tage imod nye på (Her mener han cykelskolen). Han synes at det er et super initiativ vi har taget. I den forbindelse stor tak til Hans H for at have løftet den opgave.

Tak skal lyde.

Til alle medlemmer for en stor indsats i 2018, en særlig tak til alle de der uden at være medlemmer og aktive, deltager som frivillige hjælpere, der trofast møder op. Tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere, tak til trænere, tovholdere, webmaster, alle der bidrager ved vores arrangementer. Tak til bestyrelsen for at i yder en kæmpe indsats på alle planer: møder, sponsorforhandlinger, tøjudvalg, rejseudvalg, praktisk arbejde ikke at forglemme.

 

Med en stor tak – Dette var udgangsbønnen.

GENERALFORSAMLING I NYBORG CYKLE KLUB

NYBORGGYMNASIUM, SKOLEBAKKENTORSDAG 15 NOVEMBER KL. 19.00

Dagsorden
Referat
Fremmødte : 50 Stemmeberettigede : 46

Jørn byder velkommen.

  1. Valg af dirigent: Hans Henrichsen, som konstaterer at generalforsamlingen er

    lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

  2. Formandens beretning: Se denne, Ingen kommentarer.

  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved Knud Lytje: Se denne, Ingen kommentarer.

  4. Fremlæggelse af budget for det kommende år ved Knud Lytje: Se denne. Ingen kommentarer.

  5. Behandling af indkommende forslag: Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne – nemlig at punkt 7 udgår i dagsorden. Punkt 8 dækker det. Vedtaget uden debat, punkt 7 udgår.

  6. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår at kontingentet stiger fra 500 kr. til 600 kr. pr. år. Knud Lytje begrunder: Der er et øget aktivitets niveau med flere ture, et kommende klubhus, og som det ser ud nu ikke flere broløb hvor der kan tjenes penge. Der blev i den forbindelse stillet spørgsmål til vores tilskuds politik i forbindelse med træningslejre. Der var herefter en debat i salen. Bestyrelsens holdning er at så mange penge som muligt skal tilbage til medlemmerne, at træningslejrene også giver noget socialt sammenhold på tværs, at tilskud ikke bliver givet fordi nogen skal på ferie sydpå. Forslaget går herefter til afstemning, 44 stemmer for, 2 stemmer imod. Forslaget er vedtaget.

  7. Punkt 7 er udgået.

  8. Temadebat om nye tiltag i klubben: Der blev foreslået en teknikbane i

forbindelse med vores kommende klubhus. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. Der var også en debat om det kommende klubhus. Hvad skal det bruges til ? Hvem vil bruge det ? Hvordan skal det bruges ? Konklusionen må være at det er medlemmerne der kommer til at skabe det kommende klubhus.

9.Valg til bestyrelsen :
På valg: Næstformand Erlan Jensen, ønsker ikke genvalg. Nyvalg Anders Møller

På valg: Kasserer Knud Lytje. Genvalgt

På valg. Best. Medlem. Anette Leisner. Genvalgt.

På valg: Best. Medlem Anders Møller. Ny valg Jan Hansen

På valg: Suppleant Bjarne Brunhøj-Esbersen, ønsker ikke genvalg. Ny valg Erlan Jensen.

9.1. Valg af revisor: Bjarne Andersen: Genvalgt.
9.2 Valg af revisorsuppleant: Freddy Jensen: Genvalgt.

10.Eventuelt: Bjarne Andersen overrækker Anders Møller klubbens gamle væltepeter pokal -som er udgået – for hans slemme styrt tidligere på året.

Anders Sørensen rejser en debat om en Facebook side som nogle har oprettet i cykle klubben. Hvem må lukke ind ? Hvem må udelukke ? Osv. Da det ikke er klubbens officielle side, må administratoren af siden selv sørge for justits. Klubben har sin officielle hjemmeside som bestyrelsen opfordrer til at bruge.

Efter punkt 8. blev der uddelt gaver til trænere/tovholdere/hjælpetrænere. Anette Leisner uddeler gaver til følgende: Majid, Hans, Anders S. Nicolaj, Ole, Anders M. Per, Zoega, Kingo. Webmaster Jens Frislev. Depot bestyrer Jørgen Andersen. Erlan og Bjarne der stopper i bestyrelsen. 4 Trafik officials ( ikke klubmedlemmer ) som altid er klar til at hjælpe.

Derefter er det tid til kåre årets højdespringer og årets NCK, Jens P. begrunder

Årets højdespringer: Axel Laugesen Årets NCK: Ole Larsen

Jørn med en afsluttende bemærkning: Takker for det fine fremmøde.

Referent Jens R.