Generalforsamling 2017

ÅRETS HØJDESPRINGER”: OLE MØLLER

Per Schøler holdt en meget rørende tale med begrundelsen for, at “Årets Højdespringer” blev Ole Møller.
Stort til lykke til Ole og mange tak til Per Schøler.

Generalforsamling Nyborg Cykle Klub 2017.

Samme tid sidste år sådan ca. tiltrådte jeg som formand og jeg skal nu gennemgå beretningen for tiden siden sidste generalforsamling og løfte sløret lidt for næste sæson.
Vi var ca 160 aktive medlemmer i NCK, da vi sad her sidst i 2016. Iflg. De nyeste tal er vi ca 180 på nuværende tidspunkt, altså en stigning på ca 10%. I en tid hvor mange foreninger kæmper med at fastholde medlemstallet formår vi at blive flere. De er fordelt på alle kategorier- mænd – damer – mountainbikere – ungdom – racere, så det er tegn på at vi i klubben gør noget rigtig godt.

Aktiviteter.
Der har været mange begivenheder i 2017 hvor klubben har vist sig frem på bedste vis. Sportsligt har der været gang i licensløbene og NCK rytterne har været ikke blot til stede, men også gjort sig gældende på podiet bl. a. har Bjarne Kingo en 2. plads i enkeltstart ved DM for H40. Blandt de yngre har vi for første gang i rigtig mange år haft en rytter der har kørt sig i A-klassen nemlig Andreas Nielsen, men han er desværre på grund af uddannelse flyttet til Århus og træner og kører nu for Hammel CK, der har et elitehold vi ønsker ham alt muligt held og lykke fremover. Tore Thøgersen har jo også udmærket sig og fået en fin placering i U-23 DM. Vi havde Martin med til en slags olympiske lege for døve i Tyrkiet. Han var desværre forfulgt af uheld, så det blev ikke podiet denne gang.

Af arrangementer har vi afholdt U-23 DM sammen med vores årlige licensløb. Det var en stor udfordring hvor vi oplevede at der blev stillet  mange krav til rute, kommisærbiler antal hjælpere på ruten m.m. DCU sørgede for at vi var i sving. Ved selve arrangementet fik vi ovenikøbet af DCU Jens Peter udnævnt til Chefstarter, flot titel. Det lykkedes ved fælles hjælp og en stor indsats af alle de hjælpere der havde tid og mulighed for at være med, at sørge for at det gik godt. Økonomisk gik det også godt, vi fik støtte fra Nyborg kommune og borgmesteren kom og uddelte trøjer, og opdagede at der var en klub der lavede et arrangement der satte Nyborg (Nyborg Cykle Klub) på landkortet. Der skal også i denne anledning rettes en stor tak til sponsorer der støtter med både økonomi og lån af biler. m.m. Af helt afgørende betydning, som er umulig at opgøre i økonomi, er den skare af frivillige hjælpere, der er grundlaget for at vi i NCK kan afholde den slags arrangementer.

Af andre arrangementer der har været i løbet af året er der kommunedag, Tri klubbens triatlon, klubmesterskab for både MTB og racere, i den forbindelse stor tak til Jørgen og Hanne som lægger areal til, og sørger for en super forplejning. Vi har haft stand på Ørbæk marked. Vi har også haft Power cup 2 gange på den efterhånden klassiske rute rundt på voldanlægget ved Nyborg slot. Der er mange deltagere og de synes det er en god rute. Vi har også Magic cup hvor der er mange Nyborg ryttere med. Vi skulle dog ikke afvikle en afdeling i år.

 I år har der også været Broløb, det var med rigtig mange folk som hjalp og jeg har ikke fået nogen afregning, men det plejer at hjælpe godt i klubkassen.

Som noget nyt er der ved at komme gang i banecykling, det har jo ellers været meget almindeligt, at der var mountainbike og spinning som vintertræning, men nu er der også efter at der er kommet en overdækket cykelbane i Odense, mulighed for banekørsel.

MTB
Der er i 2017 kommet mange nye medlemmer til i denne afdeling.
Vi har stadig 3 spor at der kan køres i Æbleskoven, Teglværksskoven og Stevnshøjskoven. Vi havde håbet at vi kunne holde en afdeling af power cuppen i Stevnshøjskoven,  men det var man ikke interesseret i
fra godset der ejer skoven. De vil gerne støtte os og vi har et super samarbejde med dem og når de har jagt er vi der ikke, så de ville ikke gøre det ”offentligt”, men vi er velkomne. En god dialog og godt samarbejde er helt nødvendig. I MTB sammenhæng startede et damehold træning op, og stor tak til trænere : Nicolaj, Bjarne A.,Ole L., Jens Frislev, Kenneth B. og Jens Peter. Det ebbede ud hen over sæsonen, men der kan trænes på livet løs på de andre hold. Og det kan jo tages op igen hvis der er interesse for det. I denne forbindelse
Stor tak til Jette Haslund som var koordinator.

Vi har igennem længere tid haft en snak med Nyborg kommune om at opsætte skilte i Teglværksskoven. Det ser ud til at de vil betale for pæle og skilte og vi skal så levere arbejdet med opsætningen. Det vil i høre nærmere om når vi ved noget konkret.
 Disse spor kræver stor vedligeholdelse – det er noget med rydning – lægge flis på (tja i sommer fik vi en del vand) det kræver jo nok ekstra flis. Men det skal jo gøres, så der skal lyde en stor tak til alle jer der har ydet en indsats i denne forbindelse. Der er lagt meget arbejde i at udføre og arrangere disse spordage, endnu engang tak.
Vi fik i 2017 også via støtte fra NIS puljen 2 mountainsbike til udlån og den ene kører på livet løs.

Tilskudspolitik.
Vi regulerer løbende på hvad der gives tilskud til. I år er der også givet tilskud til at deltage i Magic cup. Vi har stadig den holdning at så mange penge som muligt kommer tilbage til aktiviteterne uanset om man kører på brede dæk eller smalle. Det er som sådan ikke noget nyt at der gives tilskud til træningslejre, løb, m.m.

Vi er i øjeblikket meget optaget af, at vi skal skifte cykeltøjet ud omkring 1.3.2018 (den nye sæson).  Jeg ved ikke lige hvor meget det kommer til at koste, det bliver som tidligere en rigtig god kvalitet, men der bliver givet et stort tilskud til især når det kommer, således at det bliver det der køres i. Jeg vil i denne forbindelse selvfølgelig pege på at for at få tilskud til løb m.m. så stiller man op i klubbens tøj. Det skylder vi vores sponsorer. Så når vi kommer til tiden med det nye tøj, skal der bruges rigtig mange penge af klubbens kassebeholdning.

 

Rejser.
Vi har afviklet en masse ture igen i år, med god deltagelse af mange medlemmer. Mallorca turen i April, Harzen turen for MTB i april, Harzenturen i Maj, Belgienturen til Claude Criquilion løbet i August, Slettestrand i Oktober. Alle ture med så stor succes at de er på programmet igen i år. Der er dog også kommet en ny tur til Grand Canaria i marts, og der planlægges en tur til Isaberg i Sverige. Så der er stor aktivitet i afdelingen Nyborg cykle Klubs kvikrejser. Sidste års tilmelding til Harzentur i maj mindede om tilmeldingen til en rockkoncert, tja udsolgt på 3 dage. Men vi fik løst problemet og fik med besvær flere hotelpladser så der var 32 afsted.


Udfordringer.

Vi har igennem rigtig lang tid haft det tungt med hjemmesiden. Den har Jens Frislev på bedste vis fået i gang, og den er helt fornyet. Det er vi ham meget taknemmelig for. Det er rigtig dejligt med en der har en masse viden om den slags ting og bruger den til alles bedste. Det er vores store håb at den vil brugt rigtig meget til information og tilmeldinger til ture m.m. Den er jo også vores billedarkiv.

Vi startede sæsonen med planlægningen af hold træning og især trænere, det er en stor opgave at være træner, planlægge, være der hver gang, motivere osv. Der skal investeres nogle kræfter i det og der blev fundet løsninger på inddeling af hold og en turnus ordning for flere trænere på skift til licensrytterne. Begrebet tovholdere er opstået
og det lader til at fungere, der har været nogen der har taget hånd om
alle hold, så det er gået sæsonen igennem. Jeg håber at vi i næste sæson kan mønstre mindst det samme niveau og engagement, vi kan selv bidrage til det. Det er er helt klart mest motiverende at der kommer mange glade og engagerede ryttere og bidrager til fællesskabet.
 Majid har løftet opgaven som ungdoms træner og det har været en udfordring, på den måde forstået at det er nemmere at selv være en del af træningen. Majid vil gerne at der er en eller flere der kan træde til når/hvis han ikke selv kan.

Vi arbejder videre med at lede efter et klublokale. Det har vi brug for en gang imellem. Erlan har jo inviteret til, at vi kan holde bestyrelsesmøde ude ved ham, og det er jo rigtig dejligt og hyggelige
rammer at mødes i. Det siger vi ham rigtig mange tak for. Når vi har de større arrangementer har vi via Arno  kunne låne lokaler her på gymnasiet og det er vi  meget glade for og vi ham mange tak for hjælpen. Men når det er i cykelsammenhæng er det ikke så enkelt, vi har forsøgt men det blev noget for dyrt, det er p.gr. Af vores aldersprofil i klubben, ikke giver mulighed for at få ret stort tilskud til husleje. Vi vil fortsætte vores ansøgning ved kommunen fremover.

 

2018.

Det ser ud til at næste år bliver et aktivt år igen. Ture til Mallorca – Grand Canaria – Harzen er på programmet (tilmeldingen starter inden længe) Der er indgivet datoer til licensløb for alle klasser i maj måned.
Vi har dog endnu ikke fået tilbagemeldingen fra DCU. Vi har stadig status som eliteklub dvs. vi skal afholde et licensløb hvert år. Der er planlagt 2 afdelinger af Power Cup i 2018 (MTB)
Som tingene ser ud med nyt tøj, historiske sponsor indtægter, masser af aktivitet. Jeg tror det bliver et godt år som jeg håber at alle vil bidrage til og vi i fællesskab kan løse de opgaver, vi kommer til at stå overfor, så vi kan fastholde det gode rygte om, at vi er en god og stor klub.

 

Tak skal lyde

Til alle medlemmer for en stor indsats i 2017, en særlig tak til alle de der uden at være medlemmer og aktive, deltager som frivillige hjælpere, der trofast møder op. Tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere, Tak til trænere, tovholdere, webmaster, alle der bidrager ved vores arrangementer. Tak til bestyrelsen for at i yder en kæmpe indsats på alle planer : møder, sponsorforhandlinger, tøj udvalg, rejseudvalg, praktisk arbejde ikke at forglemme.