Klubbens historie

I alt har NCK været stiftet 3 gange. Det er dog først her for nylig jeg har set det på skrift. Avisartikler fra den daværende "Nyborg Avis" fra slutningen af 1800 tallet og begyndelsen af 1900 tallet beskriver klubben. Her er nogle artikler fra den gang, ikke alle omhandler cykling, men små sjove og realistiske historier, som jeg tror vil more alligevel.


Nyborg Cykleklub d. 19. april 1890

"De herværende Cyklister, hvoraf en Del havde været Medlemmer af Nyborg Sportsforening, havde i disse Dage dannet en særlig Klub for at fremme Cyklesporten. Klubben er Medlem af Cykleunionen"
 

Landevejsløb

"Nyborg Cykleklub afholdte d. 21 September 1890 et Landevejsløb, Ullerslev-Marslev og retur, i alt 4 Mil. Nr. 1 blev C. Gormsen i 1 time og 19 minutter. Han fik Guldmedalje"
 

Fra Cyklens Ungdom

"I Stege Byråd er det vedtaget at opretholde et Forbud med Cykling i Byens Gader. Borgmesteren hævder, at Folk kunde gaa paa deres Ben, det maatte han selv"(17. juni 1891)
 

Da cyklerne var Landevejens Skræk

"I henhold til Politivedtægten fra Landjuristdiktionerne hedder de blandt andet: Cyklisten skal, hvad enten han indhenter eller møder kørende, ridende eller gaaende, altid vige til side for disse og naar han passerer en Befordring eller Rytter køre langsomt; og saa fremt Kusken eller Rytteren ved at række haanden i Vejret eller paa anden tydelig Maade tilkendegiver at Hestene bliver urolige, eller han selv bemærker saadant, øjeblikkelig og i tilbørlig Afstand staa af og saa vidt muligt bringe Maskinen til Side, medens Befordringen eller Rytteren passerer" (14. December 1891)
 

Endnu en Cykleklub i Nyborg?

"På et Møde Lørdag d. 11. Juli 1892 stiftedes der her i Byen en Cykleklub. Der indmeldtes straks ca. 20 Medlemmer. Til Bestyrelsen valgtes Brygger Gormsen, Smedemester Grønning, Sagfører Barfoed og Kommis Thorup"
 

Lønudvikling

"Vi er anmodede om at oplyse, at den af Tømrermestrene tilbudte Løn, 31 Øre i Timen, er den samme Løn, som gives i Odense."(28. marts 1893)


Til gengæld var øllene billige

"Prisen paa bayersk Øl (original aftappet på Bryggeriet Carlsminde) er 10 Øre pr. Halvflaske. I større Partier Bryggeriets pris." (3. Februar 1896)
 

Cyklende Damer

"Sidste aar cyklede 3 Damer i Nyborg. Nu er der 30 Cyklende Damer i Østfyns Hovedstad".(27. juni 1896) Herefter tillader "den gamle redacteur" sig et stort spring i tid og fortsætter med med begivenheder sket i Nyborg Cykle Klub fra stiftelsen d. 29 august 1963 og fremad. 

 

2. start den 29. august 1963

 
Formanden Chr. Sørensen i midten til  højre. Til venstre den senere formand Chr. Bertelsen. Klubben havde den gang ca. det samme antal medlemmer som nu. Den gang havde man mange rigtig gode talenter, bl.a. havde man en hvis Johnny Knudsen, som blev nordisk juniormester i holdløb. Han vandt i 1966 bl.a. ”Fyn Rundt” for eliteryttere, til trods for han stadigvæk kun var junior.

 

Mogens Lund, Karsten Andersen og Svend E. Hansen var også blandt de unge talenter, der opnåede mange flotte resultater for klubben. Når man kigger i klubbens scrapbøger, kan man på resultatlisterne, fra løb bl.a. i Nyborg, se navne som Ove Aadal og Leif Madsen. Ryttere som dengang var A-ryttere og som i dag stadig er medlemmer i NCK. 

Desværre gik klubben igen i opløsning i 1970. Kontingentet var for øvrigt  24 kr. for aktive og 10 kr. for passive om året.

 

Initiativtagerne til 3. opstart af klubben var bl.a. Ulf Jensen, Rune Jensen  og Tonny Johansen, som blev den første formand i den nye klub som vi  kender den  i dag.Nogle af klubbens talenter ses på billedet her op over, hvor Mark jo nok har vist de flotteste resultater. Han har jo vundet mange flotte sejre  for NCK. Han blev bl.a.  Junior-Danmarksmester i cykelcross. Han blev senere professionel rytter i Team Chicky World.      

 

Tonny Johansen, som igennem årende har gjort et kæmpe arbejde for NCK. Tonny startede oprindelig som banerytter på Odense Cykelbane.  Siden hen var han med til at starte klubben op igen her i Nyborg, samtidig med han var cykelsmed, med egen forretning i Vestergade. En forretning, som hans far senere overtog og drev videre og som nu ligger i Vestervoldgade. Tonny og Ulf Jensen har jo også slået deres navne fast, som hjælpere og kommissærer  ved mange cykelløb på landsplan. Ja,Ulf nu også på internationalt plan som UCI – kommissær.

 

I nyere tid har der været arrangeret mange gode cykelløb i Nyborg både landevejs- og gadeløb. En af de store bærende kræfter ved disse løb har været Leif Madsen, som kan ses øverst til højre på billedet som starter. Til gadeløbene har der været mange store navne med i tidens løb: Bjarne Riis, Bo Hamburger, Alex Pedersen, Jacob Piil m.fl.

 

Alex Pedersen forrest i NCK’s gadeløb i 1988

 

En anden af de bærende kræfter igennem tiden har også været Svend Erik Øland, ikke alene som formand, men også som praktisk skaber af alting. Det er bl.a. ham der har lavet vores store cykeltrailer. I sin tid stillede han også sit Folkevognsrugbrød til rådighed for klubbens mange cykelryttere når der skulle køres løb udenbys. Som motionsrytterstillede Øland op i de mest krævende langdistanceløb,så som Paris-Brest-Paris, Den store styrkeprøve i Norge o.s.v..  Hans søn Nicolai var også aktiv på cyklen. Han opnåede at blive dansk mester på landevej for ældste drenge.

 

Her til sidst vil jeg lige nævne, at Svend E. Hansen, også har gjort et stort stykke arbejde for klubben og for dansk cykelsport som helhed. Han har også vundet utroligt mange flotte sejre for klubben ikke mindst som veteran.

 

Preben