Magic Sport Cup 2018
Terminsplanen for 2018 er klar og er som følger:
Der skal i 2018 afvikles 4 linieløb samt et holdløb. Alle afdelinger bliver afholdt tirsdage kl. 18.00. Det sidste som er holdløbet er dog fra kl. 17.30.
Dato    Arrangør
24.4    FSM
15.5    TT
19.6    CMO
7.8    NCK
28.8    KÆDEN

I forhold til sidste år er der en enkelt klub, der er blevet udskiftet, idet Team Pace er kommet med i stedet for Morud.
Nærmere oplysninger om tilmelding og reglerne vil komme på hjemmesiden senere.