Årets NKC'er 2017

Årets Nck’er er en der cykler med mange forslellige – unge, gamle, piger, drenge, damer,og mændpå alle niveauer.

Det er et menneske  som også tager ansvar for træningen, det er en der kører på brede dæk 25mm+ nogen kalder det en mountainbike.

Vi var helt enige i bestyrelsen om at udnævne.  Årets Nck’er – Jens Frislev

Jens har lavet en ny hjemmeside, han er webmaster og sørger for at den trimmet og opdateret. Det er til stor glæde for klubbens medlemmer og ikke mindst sponsorer.
Det er vigtigt for det er her vi forsøger at få økonomisk støtte fra.

Mange har stor glæde af hans opmuntringer og gode råd og vejledning i træningssammenhæng.

Jens er en rigtig stor del af sporarbejdet i Æbleskoven, Stevnshøj og Teglværksskoven, det er til stor glæde for alle mountainbikerne.

Jens er også aktiv i Harzenudvalget, hvor han bruger mange kræfter på MTB-planlægningen

Jens bakker op om klubbens arrangementer, ikke kun MTB, han tager også en tørn på broen, og licensløbet.

Så stort tillykke herfra.

 

Årets NCK´er
 

2018
2017
Ole Larsen
Jens Frislev
2016 Familien Thøgersen
2015 Iniz Hansen
2014 Marianne og Lars Aagård
2013 Majid Moghadam
2012 Knud Gorm Jensen
2011 Jørgen Jensen
2010 Freddy Jensen
2009 Per Schøler
2008 Hans Henrichsen
2007 Bjarne Brunhøj-Espersen
2006 Bjarne Andersen
2005 Gert Petersen
2004 Jesper  Mathiasen
2003 Bjørke Bertelsen
2002 Erland Jensen
2001 Tage Petersen
2000 Svend E. Hansen
1999 Henriette Magnussen
1998 Ejner Larsen