Vigtig INFO

Rampe og broer i Teglværksporet

Nyborg Cykle Klub har afholdt møde med Nyborg Kommune om Teglværksporet. Kommunen ønsker, at de 2 store broer udstyres med rækværk samt, at trærampen midt i skoven fjernes. Rampen er fjernet og når tid haves justeres højen, hvor den var, så den atter er farbar. Endnu er der ikke sat rækværk op på broerne, så udvis forsigtighed ved passage.

Markeringspæle

Kommunen har indkøbt pæle og markeringspile, så Teglværksporet bliver professionelt afmærket. Dette foregår i samarbejde med DCU. 

Kørsel på Strandvænget

Kommunen har bedt os indskærpe, at kørsel på Strandvængets område kun må foregå på de befæstede stier og ikke på græsarealerne.


Sporforlængelse

Vi har forespurgt kommunen om lov til en forlænge Teglværksporet, så vi kan få en stigning og et par ekstra sving koblet på. Det arbejdes der videre med.


Power Cup

NCK skal afvikle 2 afdelinger af Power Cup i 2018. Det første bliver på Volden som vanligt, det andet bliver i Teglværksporet med start og mål på sportspladsen bag ved Rævebakkeskolen. Se datoer på Power Cuppen hjemmeside.


Teknikbane

Vi ønsker at etablere en permanent teknikbane på en del af ovennævnte sportsplads. Kommunen er også spurgt om dette og tilbagemeldingen er, at en evt. tilladelse gives på baggrund af en konkret projektbeskrivelse. Vi arbejder videre med sagen.


Sporvedligeholdelse

Der ligger stadig et par bunker flis i Teglværkskoven, så opdager du steder, som trænger til lidt flis, så må du meget gerne fylde flis på sporet. Skån i øvrigt sporet, hvis det har været kraftigt regnvejr.


Be careful out there!

Venlig hilsen

NCK - MTB udvalget