Vigtig INFO

Kørsel på Strandvænget

Kommunen har bedt os indskærpe, at kørsel på Strandvængets område kun må foregå på de befæstede stier og ikke på græsarealerne.


Sporforlængelse

Vi har forespurgt kommunen om lov til en forlænge Teglværksporet, så vi kan få en stigning og et par ekstra sving koblet på. Det arbejdes der videre med.


Teknikbane

Vi ønsker at etablere en permanent teknikbane på en del af ovennævnte sportsplads. Kommunen er også spurgt om dette og tilbagemeldingen er, at en evt. tilladelse gives på baggrund af en konkret projektbeskrivelse. Vi arbejder videre med sagen.


Sporvedligeholdelse

Der ligger stadig et par bunker flis i Teglværkskoven, så opdager du steder, som trænger til lidt flis, så må du meget gerne fylde flis på sporet. Skån i øvrigt sporet, hvis det har været kraftigt regnvejr.


Be careful out there!

Venlig hilsen

NCK - MTB udvalget